Kreativa Stenar – En workshop vid Ales Stenar med nya synvinklar

Kreativa Stenar – En workshop vid Ales Stenar från nya synvinklar.

Mellan sol och måne – En workshop vid Ales Stenar när dag och natt möts.

Vid vattenfall och å – En workshop vid Verkeån.

När fantasin väcks till liv – En workshop med modell från sagornas värld.